Megjelent az ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ ÜZEMEK (KOMPLEX) FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA c. felhívás társadalmi egyeztetésre!

Borászat

A tervezet szerint a felhívásokra 2024.06.25-től lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

Támogatási kérelmet Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások nyújthatnak be.

Támogatható tevékenységek

 1. A TEÁOR 10 ÉS 11 BESOROLÁS SZERINTI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ, ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓ, BORÁSZATI ÉS TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMEK FEJLESZTÉSE
 2. MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK EGYÉB TÍPUSÚ ÉRTÉKNÖVELÉSÉT VÉGZŐ ÜZEMEK FEJLESZTÉSE: Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 1. MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ZÖLD BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Nem támogatható tevékenységek

 • A TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • Mezőgazdasági erő- és munakgépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése
 • Az 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
 • Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása

Végrehajtás időtartama: legfeljebb 24/36 hónap

Fenntartási kötelezettség: 5 év

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke:

 • az alaptámogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a,
 • Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása esetében az alaptámogatás legfeljebb az összes elszámolható költség 70%-a.

Támogatási előleg: 25%

Megosztás:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email